Krav til firma som bestiller aktiviteter mm.

Faktura: firmaer som har faktura adresse utenfor Norge vil ikke bli akseptert.

Betalingsfrist: fakturadato + 21 dager (noe annet vil ikke bli akseptert) Blir ikke faktura betalt innen forfall kan dere risikere at fremtidige arrangementer  betales på forskudd.

Vedlegg til faktura: vi aksepterer ikke at vi må legge til vedlegg ved utskiving av faktura

Depositum – Avtale

I forbindelse med aktiviteter i Trollvar Naturpark er det alt for mange kunder som bestiller et arrangement, aktiviteter eller leie av utstyr, men som ikke kommer. Dette skaper stor frustrasjon hos oss pga at til enkelte aktiviteter må vi skaffe ekstra personell eller hjelp til.

Alle privatpersoner som bestiller aktiviteter eller utstyr hos Trollvar må betale et depositum på 1/3 av avtalt pris. Depositumet betales til konto: 4516 27.62560 senest 10 dager før aktiviteten skal arrangeres eller omgående dersom aktiviteten bestilles mellom 10 dager og aktivitets- og eller lånedagen.

Avbestilling av arrangement eller leie av utstyr:

  • Blir det sendt ut tilbud til et arrangement el. der dato er fastsatt plikter bestiller å gi beskjed til Trollvar hvis arrangementet blir avlyst / avbestillt el. Dette SKAL gjøres minst en uke før arrangementsdato. Grunnen til dette er at vi låser denne datoen for andre arrangement. Gir dere ikke beskjed om avlyst og- eller avbestilt arrangement vil dere bli krevd for 50% av pristilbud. Vi håper på forståelse for dette. Gir dere beskjed i god tid kan andre aktører benytte denne datoen.
  • Blir bestilt arrangement eller leie av utstyr avlyst  7 dager før det skal brukes/arrangeres vil depositum bli tilbakebetalt i sin helhet.
  • Blir bestilt arrangement eller leie av utstyr avlyst mellom 6-4 dager før, vil 50 % av depositumet bli tilbakebetalt.
  • Blir bestilt arrangement eller leie av utstyr avlyst 3 dager før, tilfaller hele depositumet Trollvar.
  • Arrangementsdagen regnes som første dag.
  • Det er kontaktpersonen (bestilling pr. e-post / SMS mm) som står økonomisk ansvarlig for at eventuelle skader /  bestillinger / bookinger eller lån av utstyr blir betalt og eventuelt erstattet.
  • Betaling av depositum bekrefter også at kontaktpersonen har lest og godtatt denne avtale.
  • Betalt depositum trekkes fra Faktura ved fullført arrangement mm.

Vi håper på forståelse fra dere og vi vil strekke oss langt for at dere skal trives hos oss.

 – VELKOMMEN TIL TROLLVAR  AKTIVITETSPARK –