Nyheter

FOOSBALL banen er nå klar til bruk.

 

 

 

 

 

 

Her kan det spill 3-4 eller 5 personer på hvert lag. Størrelse på banen ca. 3 x 10 meter

BUMPER BALLène er endelig kommet parken.

Kan ikke spilles pr. i dag i parken, pga at vi må lage en gressbane for å hindre skader og økt slitasje på utstyret. Kan leies for spill på andre plasser både utendørs (i parker mm) og innendørs (idrettshall mm)

NB! Gressbane er sådd, håper den blir bra og kan brukes til neste år.

 

 

 

ARCHERY TAG (skyte på hverandre med pil og bue, pilene har svampspiss, helt ufarlig) ny aktivitet kommer i løpet av våren neste år..