Nyheter

Achery Tag kommer.

Maks 6 spillere på hvert lag.

 

 

 

 

 

HUMAN FOOSBALL kommer, er under planlegging.

Banen blir laget i løpet 2020.

Størrelse ca. 3 x 10 meter

Maks 6 spillere på hvert lag.

 

 

BUMPER BALLène er endelig ankommet parken.

Kan ikke spilles pr. i dag i parken, pga at vi må lage en gressbane for å hindre skader og økt slitasje på utstyret. Kan leies for spill på andre plasser både utendørs (i parker mm) og innendørs (idrettshall mm)

NB! Gressbane skal lages / etableres i løpet av høsten.