Nyheter

HEKSESTRENGEN zipliner kommer i drift i 2022.(dette blir skumle greier i mørketid…)

Bildene viser;

Montering og kontroll av heksestrengen (fra innvielseskontrollen) Maks høyde ca. 12 meter, hastighet ca. 45 km/t og lengde ca. 170 meter.

Nedre vektbegrensning settes til 20 kg og øvre til 110 kg. Anlegget er godkjent så nå er det bare noen justeringer av prosedyrer som må på plass… Nettopp ferdig med kurset Grunnleggende fallsikring hos Aak Safety.

 

 

 

 

 


FOOSBALL banen er nå klar til bruk.

 

 

 

 

 

 

Her kan det spill 3-4 eller 5 personer på hvert lag. Størrelse på banen ca. 3 x 10 meter

BUMPER BALLène er endelig kommet parken.

Kan ikke spilles pr. i dag i parken, pga at vi må lage en gressbane for å hindre skader og økt slitasje på utstyret. Kan leies for spill på andre plasser både utendørs (i parker mm) og innendørs (idrettshall mm)

NB! Gressbane er sådd, håper den blir bra og kan brukes til neste år.

 

 

 

 

ARCHERY TAG (skyte på hverandre med pil og bue, pilene har svampspiss, helt ufarlig) ny aktivitet kommer i løpet av våren neste år..