Om Trollvar

Trollvar® er verdens snilleste troll

Trollvar hører til de grønne skogstrollene. De er i familie med sjø og havtrollene som er blåaktige og de gråhvite trollene som lever i fjellheimen over skoggrensen. Før i tiden fantes de sorte trolldjevlene de var stygge og veldig farlige både for folk og fe. Heldigvis er de nå forsvunnet, de finnes ikke mere. Nå er det bare snille troll som lever i den Norske naturen og Trollvar er et av dem, heldigvis…

Her er Trollvar i sitt rette element.
Tegning fra boken: Trollvar og Trollfis “Naturen er bra, den må vi ha”

Trollvar alle barnas venn. Han er minst 33,8 år, men i trollene sin tidsregning er han bare en liten “troll” unge. Hans forfedre stammer fra trolluuurtiden. Det er troll-lenge siden, det! Historien sier at de bodde i et stort trollhål. Hvor det er vet ingen, men Trollvar er på leit etter sine forfedres fødested.

Trollvar ble født i “Den store grotten” kanskje i nerheten av der du bor. Trollvar fikk navnet sitt fordi at han er veldig var og forsiktig. Det er i naturen han liker seg best.

Trollvar har også laget noen leveregler om naturen som du kanskje kan lære deg:

Naturen er bra den må vi ha, sier Trollvar.

Når du ut i naturen går,
lag da ikke sår.

Forstyrr ikke fugler eller dyr.
La sjeldne blomster stå,
så andre også for sjå.

Skal du bli en naturens venn,
tar du søppelet ditt med deg hjem.

Forurens ikke luft eller vann,
da kan det gå over forstand.

Du må heller ikke erte, mobbe eller plage andre.

HUSK vennskap er det flotteste du kan ta med deg videre i livet.

Alle blomstrene, trærne og insekter små til de største rovdyrene har sin egen plass i naturen. La oss ikke ødelegge dette. Vår vakre planet “moder jord” klarer seg utmerket uten oss. Vi menesker skitner den bare til, det liker ikke Trollvar.

Mangfoldet i naturen er så vidunderlig flott, bare sitte der og lytte til naturens egne lyder. Stillheten. Studere blomstene, insektene, lytte til fuglesangen eller kanskje bare legge seg ned å se på stjernehimmelen en høstkveld. Dette er mitt rike og min medisin, sier Trollvar.

Trollvar er også opptatt av kildesortering av søppel, mye av dette kan resirkuleres og brukes på nytt. Klær og leker kan leveres til Frelsesarmen eller andre organisasjoner mm. Noe kan sikkert sendes til vanskeligstilte og fattige barn i andre land. Matavfall og hageavfall kan bli til den flotteste matjord.

Trollvar er også opptatt av at alle dyr skal ha det godt. Dyr i fangenskap bør ha stor plass å boltre seg på. (et meneske i fengsel har det neppe godt, men så har det sannsynligvis gjort noe det ikke burde ha gjort)

ALLE DYR BØR FÅ GÅ FRITT OMKRING.

Noe av det verste Trollvar ser er bilder fra pelsdyrneringen, disse dyrene kan ikke ha det godt, mener Trollvar.

Det samme gjelder for tyrefektingen, tenk at voksne folk kan pine levende dyr på denne måten.

Fornybar energi fra vann, vind eller sol el. er også noe Trollvar brenner for. Trollvar kaller det “omattkraft”, det kan brukes omatt og omatt.

Økologisk dyrket mat, er mat for Trollvar. Den er dyrket på en miløjøvennlig måte.

Tegning fra boken: Trollvar og Trollfis “Naturen er bra, den må vi ha”
Alle tegninger i boken er tegnet av: Marianne Fagerbakk

Trollfis

Trollvar har en liten bror som heter Trollfis. Ja du leste riktig. Du skjønner, han slapp en kjempefis da han ble født. Da fikk han selvfølgelig navnet Trollfis. Kanskje kjenner du en liten “Trollfis” som forurenser litt av og til?

Her ser du Trollvar og Trollfis i “Den store grotten”
Hvorfor må Trollvar ha en klype på nesen. Kanskje er det noe Trollfis har gjort? Tegning:  Heidi Lie

 

Hva er det Trollvar ser?

 

 

 

 

 

 

Trollvar og Trollfis på tur med Turbofjerten.

Foto: B. Pedersen

Det Trollvar ønsker aller mest er å få flere barn og voksne til å bli glade i naturen.

Kanskje kan du få med deg noen voksne på tur i skog og mark eller en tur langs stranden. Lage bål og steke pølser, eller bare sitte der og nyte stunden.

 

Her leser Trollvar i en bok for småtroll

 

 

 

 

Foto: B. Pedersen

Trollvar har noen flotte læresetninger…

 • Den som lytter lærer.
 • Den som sparer har.
 • Den som ikke gir opp, får til.
 • Den som trimmer og går blir mange år.
 • Den som viser respekt for andre, får mange venner.
 • Bruk den tiden du trenger, så varer turen lenger.

NYTTIGE LINKER for dem som ønsker å lære mere om naturen.

 • Norsk zoologisk forening  www.zoologi.no for alle som er interessert i dyr og dyreliv.
 • Norsk astronomisk selskap www.nas-veven.no for alle som er intressert i stjernehimmelen.
 • Norsk ornitologisk forening www.birdlife.no for alle som er interessert i fuglene.
 • Norsk entomologisk forening www.entomologi.no for alle som er interessert i insektene.
 • Våre rovdyr www.fvr.no arbeider for bevaring av våre rovdyr i Norsk fauna.
 • WWF Norge www.wwf.no arbeider for natur, miljøvern, klima mm