Om parken

TROLLVAR NATURPARK

I 2003? fikk jeg kjøpt denne eiendommem av Jens Kleiven. Totalt er eiendommen på ca 3600 mål, ca 4-500 mål er regulert til naturpark. Eiendommen er på 4 teiger, Trollvarg Paintballbane er på en av dem.

Naturparken ligger 7 km fra Mosjøen sentrum. Det første som måtte gjøres var å bygge ny bru over Tveråga. Her står det et skilt med følgende tekst:

Åtte troll kan jeg bære, men blir det ni, da kommer politi.

Naturparken ligger flott til mellom tre elver og har mange naturlige fasiliteter. Det er flere grotter på eiendommen. Her finner vi også Trollsætet, her satt Grauttrollet i over hundre år for å få rymgraut, men det var forgjeves. Her kan vi se tydelige merker i fjellet der hvor Grauttrollet satt.

Her finner vi også Jettegryter, Rævskøro (grotte) Rokkelberget, Insektsdammer og Trolltjern. Her er det også muligheter for kanopadling i stille elv og elvereking i rolige stryk.

Noen regler for parken:

  • Hunder skal ALLTID holdes i band.
  • All motorisert ferdsel i, over eller gjennom parken er ikke tillatt..
  • Det er ikke tillatt å bryte grener av og -eller skade trær på annen måte.
  • Bålbrenning kun på opparbeidet bålplasser.
  • Bading i Trolltjern er ikke tillatt.
  • Trollvar Naturpark fraskriver seg alt ansvar for skade på personer el. i parken, kun skader personer el. som er oppstått under aktiviteter i regi av Trollvar Naturpark.
  • Kast ikke søppel eller papir i parken eller området rundt. VIS NATURVETT!

Eller som Trollvar sier det: “Vis vanlig folkeskikk”

Ta dere gjerne en tur innom…