“VILLMAKSDAGAN i MOSJØEN”

Beklager men pga at veien opp til parken skal opprustes og det arealet som var tiltenkt til p-plasser blir opptatt i forbindelse med bygging av vindmølle park i området MÅ villmarksdagan avlyses i år. Håper på bedre utsikter i 2022.

Til neste år planlegger vi “Villmarksdagan i Mosjøen”. Trollvar Naturpark vil være hovedstedet for disse dagene. Parken ligger ca. 7 km fra Mosjøen sentrum i Tverådalen vest av Mosjøen lufthavn Kjærstad.

Har arrangert flere messer i Mosjøhallen, men etter at jeg startet Trollvar Naturpark ønsker jeg å flytte konseptet til parken i naturskjønne omgivelser. Der bål og bålkos vil være et samlende punkt for gjester og utstillere.

Vi håper på utstillere fra hele Norge. Vi har pr. i dag ca. 30 store og små plasser som er reservert utstillere. Dette kan på sikt utvides til langt flere.

  • Her kan det demonstreres kano og kajakk i stille elv like ved parken.
  • Det er også muligheter for demonstrasjon av fiske / fluestenger mm i elv.
  • På møterom er det muligheter for mindre møter og- eller kurs…

Vi ønsker også å komme i kontakt med flere lag / foreninger / bedrifter mm for å få til forskjellige naturbaserte aktiviteter i samarbeid med Villmarksdagan. Vi tror dette vil bidra til å øke forståelsen av friluftslivet og dets mangfold.