Trollvar er verdens snilleste troll.

Han bor i ei grotte eller kanskje under ei stor rot sammens med Trollmor og Trollfar. Trollvar har to brødre Trollfis og Trollvarg. Trollfis fikk navnet sitt fordi han slapp en STOR fis da han ble født. Trollvarg fikk navnet sitt fordi han robbet kakeboksene til Trollmor. Har er blitt så stor at han er flyttet hjemmefra. Trollvar har sin egen lekebil, den heter Turbofjerten. Den kan du se av og til i parken når han har glemt å ta den med seg hjem.


TROLLVAR naturens venn!

Trollvar har laget noen leveregler som han håper alle kan respektere og følge.

  • Når du ut i naturen går lag da ikke sår
  • Forstyrr ikke fugler eller dyr, la skjeldne blomster stå så andre også får sjå
  • Forurens ikke luft eller vann, da kan det gå over forstand
  • Skal du bli en naturens venn tar du søppelet ditt med deg hjem