Her vil det komme info om nye aktiviteter mm.

Nå har vi laget et orienterings kart over parken med

6 poster. Bildet viser hvordan postene er merket.