Her vil det komme info om aktiviteter mm.

Vi har akedag den 15 januar.

Å ake i akeringer er kjempeskøy, kom og prøv selv..